Top ten a ten grafického designu

cover.jpg
Top ten a ten grafického designu
20/11/2013 - 5/12/2013
Výstava Top ten a ten grafického designu je první výstavou v rámci festivalu Vestředu. Zahahuje provoz galerie Vestředu, která se má stát platformou pro setkávání laické veřejnosti s uměním studentů z Fakulty umění a designu na Západočeské Univerzitě.

První top TEN představuje výstava deseti plakátů od studentů FUD ZČU. Druhou polovinu výstavy pak bude tvořit 10 nejlépe zpracovaných grafických publikací. Samotná instalace využívá konkrétního prostoru galerie Vestředu - plakáty jsou promítány na okna galerie. Vzniká tak nehmotná světelná instalace, kterou je možno sledovat zevnitř i zvenčí.

Koncepce výstavy je motivována názorem, že vytváření vizuálního materiálu by měla předcházet určitá zodpovědnost. Dnešní svět je přehlcen vizuálními informacemi a z tohoto chaosu vjemů je obtížné vnímat pouze kvalitní a vytříbené produkty. Grafický design je první entita laického diváka k pěstování smyslu pro estetiku a otevírá cestu k senzitivní reflexi ostatních uměleckých i neuměleckých forem. Grafický design je všude okolo nás a je třeba o něm přemýšlet jako o samostatném produktu a ne pouze jako o nosiči informace.

Výchozím bodem pro expozici výstavy byla otevřená výzva studentům FUD o zaslání svého plakátu. Všechny obdržené práce zhodnotila čtyřčlenná odborná porota, jejíž členové jsou úspěšní představitelé na poli současného českého grafického designu. Z jejich hodnocení vzešly práce deseti studentů, kteří tím získali možnost prezentace na výstavě Top ten a ten grafického designu.

Jelikož cílem festivalu Vestředu je vyvolat myšlenkovou reflexi a dialog, v prostoru galerie tak budou speciální hlasovací sáčky, kam divák může hodit lísteček s číslem příslušného plakátu.

Druhá část výstavy je zaměřena na současné grafické publikace a knihy. Kromě studentských prací výstava také prezentuje kurátorský výběr toho nejlepšího, co je vytvořeno na nezávislé scéně grafického designu. Vystaveny jsou produkty kreativního kolektivu Okolo, lifestylový umělecký časopis Komfort mag, nebo kulturní čtvrtletník Pižmo. Tyto publikace, jež jsou vytříbené po formální i obsahové stránce, se proměňují z obyčejného tiskového materiálu na umělecký artefakt. Dále jsou vystaveny encyklopedie a knihy o současném grafickém designu. Tyto knihy fungují jako protipól nezávislých publikací a tvoří širší kontext vizuální reflexe.
1463110_513786562062682_304633544_n.jpg
stul_magaziny.jpg
1471159_513786612062677_1210178141_n.jpg
přesahy_vernisaz.jpg
16.05.2015 13:01:26
Hoito
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one